Plot

Sharaku Homonji (Yuji Oda) is the eldest son of a distinguished family who has studied crime for generations. The eldest son from the Homonji family has tested for an IQ of 246 for generations and Sharaku Homonji possess an IQ of 246.
Soko Wato (Tao Tsuchiya) is a detective. One day, she is assigned to the investigation section #1. Her job there is not to investigate crimes, but to escort Sharaku.

Cast

IQ246-Yuji Oda.jpgIQ246-Tao Tsuchiya.jpgIQ246-Dean Fujioka.jpgIQ246-Shuntaro Miyao.jpgIQ246-Sei Matobu.jpg
Yuji OdaTao TsuchiyaDean FujiokaShuntaro MiyaoSei Matobu
Sharaku HomonjiSoko WatoKenseiJiro YamadaTaneko Imaichi
IQ246-Yua Shinkawa.jpgIQ246-Masato Yano.jpgIQ246-Eisuke Sasai.jpgIQ246-Susumu Terajima.jpgIQ246-Miki Nakatani.jpg
Yua ShinkawaMasato YanoEisuke SasaiSusumu TerajimaMiki Nakatani
Hitomi HomonjiTakashi AshikagaBunroku TanadaKenjoTomomi Morimoto

SCREENSHOT 

480P X264

Also Thanks To Candylemon@D-ADDICTS For English Subtitle


1 komentar: